Güvenilir

“Umut vadetmiyor, hukuken rehberlik ediyoruz” parolası ile hareket ediyor, hukuki problemlerin çözümünde gerçekçi, müvekkillerimizin menfaatine uygun, yerinde çözümler sunuyor, yargılama süreçlerinin sonunda sürprizlerle karşılaşmanıza engel oluyoruz.

Tecrübeli

Alanlarında uzman kadromuzla mesleki tecrübelerinin doğal sonucu olarak etkili ve yerinde çözümler sunuyor, hukukun her alanında danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz.

Hızlı

Geciken adaletin adaletsizlik olduğu felsefesi ile hareket ediyor, müvekkillerimizin elde etmeye çalıştığı sonuca en kısa sürede ulaşmalarını temin ediyoruz.

Çalışma Alanlarımız

Etkili ve hızlı çözümler sunuyoruz

İdare ve Vergi Hukuku

Özellikle disiplin cezalarından kaynaklı davalar ile iptal davaları, tam yargı davaları ve vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalar ile vergi ceza hukuku alanında açılan davalarda, tecrübeli, alanında uzman avukatlarımız ve danışmanlarımız ile etkili ve profesyonel hizmet vermekteyiz.

Ceza Hukuku

Tecrübeli ekibimiz ile tüm suç tipleri ile ilgili yargılama sürecinin her aşamasında, dava dosyalarında şüpheli, sanık, şikayetçi ya da mağdur olarak bulunan müvekkillerin; yerinde ve zamanında müdahalelerimiz ile hak kayıplarını önlüyoruz.

İş Hukuku

İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları, İşe iade davaları, Kıdem,ihbar tazminatı ve her türlü işçilik alacaklarından kaynaklanan davalar, Sigortalılığın tespiti davaları başta olmak üzere hem işçi hem işveren vekili olarak iş hukukunun tüm alanlarında etkili ve hızlı sonuç odaklı avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Aile ve Miras Hukuku

Boşanma, nafaka, tazminat, evlenme izni, tazminat davaları, mal rejimlerinden doğan davalar, mirasçılık belgesinin alınması, nesebin reddi ve düzeltilmesi ile babalık davaları, isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davaları, yabancı mahkeme kararlarının tenfizi, velayet, vesayet ve kayyımlık davaları başlıca olmak üzere aile hukukuna dair tüm dava süreçlerinde avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku

Ecrimisil, Elatmanın önlenmesi, Ortaklığın Giderilmesi, Kamulaştırma davaları, Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, Kira bedelinin tespiti, Tapu iptal ve tescil, Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar ve tahliye davalarında avukatlık hizmeti ile, Alım – satım, Gayrimenkul satış vaadi ve Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi denetlenmesi, Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri vs. konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ticaret & Şirketler Hukuku

Özel kişilere verilen Avukatlık Hizmetleri yanında, tüzel kişilerin(şirketlerin vs.) karşılaştığı hukuki sorunlar ve ileride ortaya çıkması muhtemel hukuki sorunlara yönelik avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Şirketlerde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır.

Kadromuz

Alanlarında uzman avuklarımızı tanıyın.

member-1

Sertan Davdav

İstanbul Barosu

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra, Yataş A.Ş Hukuk müşavirliğinde edindiği deneyimlerin ardından, İstanbul Hukuk Bürosunda Stj. Avukat olarak çalıştı. 2012 Yılında Hafızoğlu Hukuk Bürosunu kuran Av.Sertan Davdav halen bu büroda kurucu ortak olarak Avukatlık mesleğine devam etmekte olup, aynı zamanda Elbistanspor Kulüp Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Ağırlıklı olarak icra iflas hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, sözleşme hukuku ve ticari uyuşmazlıklar, ceza hukuku olmak üzere her alanda dava takibi yapmaktadır.

member-2

Ahmet Aydin

İstanbul Barosu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden iyi derece ile mezun olmuştur. Bir süre Başbakanlık Uzmanlığı yapan Avukat Ahmet Aydin hukuk alanında çeşitli kamu görevlerinde bulunduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Ceza hukukunun her alanında uzman Av. Ahmet Aydin Ticaret Hukuku, İcra Hukuku ve İş Hukuku alanlarında müvekkillerine hızlı ve etkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

member-3

Bilal Dağhan

İstanbul Barosu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Av. Bilal Dağhan 2015 yılında avukatlık stajını tamamlayarak İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Uzun süre ülkemizde ve dünyada tanınmış inşaat şirketlerinde işveren vekilliği yapan Av. Bilal Dağhan İş Hukuku, Ceza Hukuku ve Vergi Hukuku başta olmak üzere her alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

member-4

Mustafa Arslan

İstanbul Barosu

İlköğretim ve lise öğrenimini Soma’da tamamlayarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2015 yılında mezun olmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Genç Girişimciler Platformu Hukuk Birimi ve Yurtiçi birimi Sorumlusu görevini üstlenmiş ve gerek yurt içinde gerekse yurtdışında başarılı faaliyetlerde bulunmuştur. Av. Mustafa Arslan 2015 yılında İstanbul barosuna bağlı bir avukat olarak çalışma hayatına başlamıştır. Av. Mustafa Arslan New York'da İngilizce dersleri almış olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Adalet

"

Referanslarımız

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Emsal Kararlar

Gündem oluşturan güncel emsal kararlar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2012/2473 E. | 2014/2959 K.

Davacı avukatın iş sözleşmesine tabi çalıştığı, işyerinde maruz kaldığı ve işyeri yetkililerin bilgisi dahilinde gerçekleşen olay sebebiyle kişilik ...

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2014/12642 E. | 2015/25859 K.

Genel olarak “İşyerinde gerçekleşen, sistematik hale gelen, kasıtlı olarak yapılan ve süreklilik gösteren, yıldırma ve işten uzaklaştırma amacı taşıyan...

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi | 15.03.2016 | 2014/36577 E. | 2016/7923 K.

Mobingi; stres, tükenmişlik sendromu, işyeri kabalığı, iş tatminsizliği ya da doyumsuzluğu gibi olgulardan ayıran husus, belli kişinin belli bir amaca...

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi | 07.07.2017 | 2017/8155 E. | 2017/16633 K.

Mobbingde, hedef alınan kişinin şerefine, kişiliğine, karakterine, inancına, değerlerine, yeteneklerine, tecrübelerine, birikimlerine, düşüncelerine...

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi | 01.06.2017 | 2017/7875 E. | 2017/13057 K.

Mobbingin meydana gelebilmesi için bir işçinin hedef alınarak, uzun bir süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına...

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu | 25.09.2013 | 2012/1925 E. | 2013/1407 K.

Davacı avukatın iş sözleşmesine tabi çalıştığı, işyerinde maruz kaldığı ve işyeri yetkililerin bilgisi dahilinde gerçekleşen olay sebebiyle kişilik ...


Bize yazın

İletişim Bilgilerimiz